"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.Subskrypcja! 

Prosimy podać e-mail


Prosimy potwierdzić adres e-mail

 

Trzecia Niedziela zwykła

Kościół świętuje : Nawrócenie św. Pawła Apostoła - święto


image Inni Święci danego dnia...

Czytania z dnia

Komentarz do Ewangelii : Św. Efrem Syryjczyk
„Pójdźcie za Mną,  a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”

Ewangelia wg św. Marka 1,14-20.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.
Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


 
©Evangelizo.org 2001-2015